Over de makers

Pidgin Leeuwarden is een project van productiehuis Explore the North, de Afûk, Leeuwarden City of Literature en kunstenaar Ahilan Ratnamohan (onderdeel van Brussels kunstenaarscollectief ROBIN) en wordt vanuit de Proeftuin Meertaligheid ondersteund door We the North. Naast Pidgin Leeuwarden zijn er ook Pidgin-projecten in Groningen en Zwolle.

Ahilan Ratnamohan

Ahilan Ratnamohan is een Australische theatermaker van Srilankaanse afkomst die naar Europa kwam voor een voetbalcarrière. Toen dat anders liep, besloot hij zijn ervaringen om te vormen naar theatervoorstellingen. Sinds 2012 woont hij in Antwerpen, waar hij onderdeel is van het Brussels Kunstenaarscollectief ROBIN. Zijn performances zijn cross-disciplinair en vinden zowel in Europa als Australië plaats. Thema’s als sport(choreografie), film en taalkunde (taalverwerving) komen veelvuldig terug in zijn werk.